കാബിനറ്റ് വാക്വം മെഷീനുകൾ

  • Cabinet Vacuum Packaging Machine

    കാബിനറ്റ് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

    DZ (Q) -600LG

    യന്ത്രം ലംബ ന്യൂമാറ്റിക് സീലിംഗ്, സൂപ്പർ വലിയ വാക്വം ചേംബർ, ഓപ്പൺ-ടൈപ്പ് സുതാര്യമായ വാക്വം കവർ എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നു. കെമിക്കൽ, ഭക്ഷണം, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെഡിസിൻ, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് വാക്വം ചേംബർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.